VAARROUTES

Vaarroutes

Er zijn verschillende vaarroutes uitgezet in Nieuwkoop.  In Noorden (gem. Nieuwkoop) begint de Rode route zowel voor fluisterboot als kano’s en sup

Vaarroutes Nieuwkoop

Rode route

De Rode Route is de route van “Rust, Ruimte en Riet”. De route bevindt zich aan de noordkant van de Noordeinderplas en heeft een lengte van circa 8,5 kilometer. Een groot gedeelte van deze route gaat door de kleine slootjes van de Nieuwkoopse Plassen. Dit is één van de mooiste natuurgebieden van de Nieuwkoopse Plassen. Vanwege de verscheidenheid aan mooie planten, bloemen en diverse volgelsoorten, zoals de purperreiger en de wulp etc. De route is te combineren met de gele route.

Gele Route

De Gele Route is de route van “Tussen Dorp, Rietland en Weide”. De route bevindt zich aan de zuidkant van de Noordeinderplas en heeft tevens een lengte van circa 8,5 kilometer. De route gaat via de gemeentevaart waar je onder andere de Dorpstoren kunt zien en langs de oever zie je vaak lange stokken van palingfuiken van diverse beroepsvisser. Daarna ga je het veengebied in, de vegetatie bestaat hier uit struikgewas, lage bomen, waaronder sporkehout en kamperfoelie en opvallende planten als de koningsvaren, dotterbloem en koekoeksbloem. Het struikgewas is in trek bij zangvogels en het weide gebied aan onder andere de grutto, wulp en kieviet. Wil je het hele gebied zien, dan kan je de rode en gele route combineren. 

Vaarroutes voor Electroboten

Voor de Elektroboten zijn in het Plassengebied 3 vaarroutes uitgezet, Noord,  Midden en Zuid. De routes zijn apart te varen maar ook onderling te combineren of in te korten.

Noord route

De Noordroute ligt aan de noordzijde van de Noordeinderplas en duurt circa 1,5 uur, deze begint bij ons. De route gaat voor het grootste gedeelte door het mooiste gebied van Natuurmonumenten. De route is eventueel te koppelen aan de Middenroute. Afhankelijk van hoelang je wilt gaan, kun je de gele route in zijn geheel of gedeeltelijk varen.

Middenroute

De Middenroute duurt circa 2,5 uur. Een gedeelte van de route gaat over de Noordeinderplas en het zuidelijk gedeelte van deze route gaat door het gebied van Natuurmonumenten en is goed te combineren met het noordelijk gedeelte.